Klas Borell

Forskning inom sociologi och socialt arbete
PublikationerCV

Om Klas

Klas Borells forskning har ofta handlat om frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, sociala nätverk, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet. Klas Borell har dessutom studerat utbredningen av fördomar mot muslimer och av antimuslimska hatbrott i Sverige och Europa. En pågående studie handlar om hur svenska muslimer arbetar mot våldsbejakande islamistisk fundamentalism.

Borell leder också utbildningsprojektet SimChild, ett pedagogiskt program som baseras på datorsimuleringar av barnavårdsutredningar. Syftet är att hjälpa socionomstudenter och andra deltagare att få ökad förståelse för de tolkningsproblem som kan uppkomma under en utredning av barn i risk och att bli mera lyhörda för barns livssituation och individuella behov.

Islamofobi & hatbrott

Simchild

Publikationer

h

CV

Klas Borell

Professor emeritus i sociologi och socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan.

Högskolan i Jönköping
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

Mobil +46 (0) 70 324 06 05
E-Mail: klas.borell@ju.se

Aktuellt

Under vårterminen 2022 kommer Klas Borell att vara verksam som gästprofessor vid Institut d’etudes politiques (Science Po) i Bordeaux, Frankrike. Han kommer bland annat att ge kursen The Emigration State: Globalization and Diaspora Politics.